23 listopada 2014 roku
poczta
zaloguj się
 
POChP - Medycyna Praktyczna: Lekarze pacjentom
medycyna praktyczna dla pacjentów

Spirometria – wyniki

22.03.2012

Pytanie nadesłane do redakcji

Jakie powinny być prawidłowe wyniki badania spirometrii - mam 59 lat, 1,55 wzrostu i ważę 47 kg.

Odpowiedziała

lek. med. Iwona Witkiewicz
specjalista chorób płuc
Ordynator Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie
Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc i gruźlicy województwa zachodniopomorskiego

Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem czynnościowym w diagnostyce układu oddechowego i najprostszą metodą oceny właściwości mechanicznych układu oddechowego. W praktyce służy ono do rozpoznawania zaburzeń przepływu powietrza przez drogi oddechowe, czyli do rozpoznawania obturacji, co jest niezbędne do rozpoznania POChP, astmy i różnicowania tych chorób. Badanie to ocenia cały szereg różnych wartości, w tym: pojemność życiową wyrażoną w litrach, przepływ szczytowy w litrach na minutę, natężoną objętość pierwszosekundową, sześciosekundową i kilkanaście innych. Normy określa sam spirometr po podaniu mu podstawowych danych, takich jak wiek, płeć, wzrost i masa ciała chorego. Wszystkie z kilkunastu określanych w spirometrii wartości zmieniają się mniej lub bardziej przy zmianie któregokolwiek wprowadzanego indywidualnego dla chorego parametru. Największy błąd powoduje zmiana płci pacjenta. I tak np. przy parametrach podanych w pytaniu natężona objętość pierwszosekundowa (FEV1) dla kobiety wynosi 2,35 litra, a już dla mężczyzny 3,03 l. Niestety w pytaniu nie podano płci, więc podanie konkretnych wartości liczbowych jest zupełnie niemożliwe.

REKLAMA

Inną sprawą jest fakt, że konkretne wartości liczbowe, jako bardzo zmienne, nie są aż tak istotne jak wyrażenie wartości zmierzonej w procentach wartości należnej. Wprowadzone do pamięci spirometru dane, określające chorego pozwalają wyliczyć normę charakterystyczną tylko dla danej osoby, ale w określeniu choroby lub jej braku istotne jest osiągniecie pewnych minimów tych wartości.

Najistotniejsze to:

  • FEV1 - natężona pierwszosekundowa objętość wydechowa, która powinna być większa lub równa 80% wartości należnej
  • FVC natężona pojemność życiowa - nie mniejsza niż 80% wartości należnej
  • FEV1/FVC stosunek natężonej pierwszosekundowej objętości wydechowej do natężonej pojemności życiowej nie mniejszy niż 70% wartości należnej

Ta ostatnia wartość (FEV1/FVC) mniejsza niż 70% pozwala rozpoznać chorobę obturacyjną, a pierwsza z nich (FEV1) określa stopień ciężkości obturacji.

Piśmiennictwo:

Chazan R.: Pneumonologia praktyczna α-medica. Press Warszawa 2005
Kuna P., Pierzchała W, Jankowski M.: Astma i POChP w pytaniach i odpowiedziach, Medycyna Praktyczna, Kraków 2008
Światowa strategia rozpoznawanie leczenia i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, Aktualizacje 2006

Publikacje, którym ufa Twój lekarz

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej. 98% lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne z wykorzystaniem naszych publikacji.

 

Lekarze odpowiadają na pytania

  • Wnęki naczyniowe
    Opis RTG kl. piersiowej: „Płuca bez zmian naciekowych. Serce niepowiększone. Wnęki wydatniejsze, naczyniowe. Kąty przeponowo-żebrowe wolne”. Co oznaczają wydatniejsze wnęki naczyniowe?
  • Dobór preparatu w leczeniu POChP
    Jakie leki są najskuteczniejsze przy stosunkowo ciężkiej POChP?

Gdzie się leczyć

Lekarz specjalista
Pulmonolog
Szukaj
Szpitale, przychodnie, gabinety
Pulmonologia
Szukaj

Zadaj pytanie ekspertowi:

Lekarze komentują